„Dynamic pricing i AI w e-commerce: jeszcze innowacja czy już konieczność?” – oto jest pytanie. Podsumowanie webinaru  

webinar dynamic pricing i ai

Podczas webinaru „Dynamic pricing i AI w e-commerce: jeszcze innowacja czy już konieczność?” przedstawiciele Brandly360 wraz z zaproszonymi gośćmi omówili szeroki zakres kwestii związanych z automatyzacją cen, wykorzystaniem AI (sztucznej inteligencji) w kreowaniu strategii cenowych oraz podzieli się praktycznymi przykładami skutecznej implementacji rozwiązań. Ponadto poruszono tematy zastosowania automatyzacji w obszarach sprzedaży i marketingu, a także omówiono dostępne na rynku rozwiązania dedykowane dla branży e-commerce, dzięki którym można skalować sprzedaż. 

Obejrzyj zapis z webinaru Dynamic pricing i AI w e-commerce

Cena i jej wpływ na e-commerce. Od teorii do praktyki 

Spotkanie, które z ramienia Brandly360 prowadzili eksperci: Miłosz Nowakowski oraz Karol Krykwiński, dotyczyło wartościowej dla użytkowników tematyki. Potwierdziła to ożywiona dyskusja, która wywiązała się na chacie narzędzia. Oglądający webinar pytali o zależności pomiędzy strategią dynamic pricing (automatyzacją cen) a wprowadzeniem Dyrektywy Omnibus. Słuchaczy interesowały także zagadnienia odnośnie do czasu potrzebnego na implementację rozwiązania dla e-commerce w postaci monitoringu cen w oparciu o dynamic pricing, wyzwania we wprowadzeniu narzędzia, a także zadawano pytania o zakres efektywnej realizacji, którą przytoczył Karol Krykwiński.  

holistyczne podejście do cen

Monitoring cen w branży elektroniki użytkowej. Historia sukcesu 

Omówione podczas webinaru success story dotyczyło wdrożenia strategii dynamic pricing (z uwzględnieniem consultingu Brandly360 w całym procesie) w branży elektroniki użytkowej, obejmującego politykę cenową realizowaną w odniesieniu do ról produktowych. Działania były prowadzone w ostatnim kwartale 2023 i objęły m.in. modyfikację podejścia do pricingu, sposobu planowania zakupów i realizacji kampanii marketingowych.

Monitoring rynku, realizowany przy pomocy Brandly360, pozwolił na selektywne wdrożenie nowych produktów. Równolegle zminimalizowano wydatki, co niewątpliwie docenił Partner Brandly360. Podobnie jak właściwe rozplanowanie asortymentu w segmentach cenowych w oparciu o rzeczywistą strukturę rynku. Całość działań w obszarze monitoringu marki zaowocowała wzrostami w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku w postaci 20 punktów procentowych ilości sprzedaży. Zysk zanotował progres na poziom 38 pp. Wzrósł też ruch unikalnych użytkowników o 50pp.  

Jak podczas webinaru wskazali Miłosz Nowakowski i Karol Krykwiński, zależności wpływające na ostateczny kształt polityki cenowej, są złożone. A strategia dynamicznych cen, co omówili także w odniesieniu poza ekosystem handlu digital, nie występuje jedynie w e-commerce. Dla zobrazowania praktycznej strony zjawiska dynamic pricing, prowadzący odwołali się do przykładów z branży hotelarskiej, taksówkarskiej, lotniczej. Równolegle zaprezentowali też autorskie przewagi konkurencyjne Brandly360 w odniesieniu do monitoringu marki e-commerce.  

Dyskusja o e-commerce, przyszłości dynamicznych strategii cenowych i nie tylko 

Zaproszeni Goście, Paweł Borowik oraz Wojciech Jażdżewski, w dyskusji poruszyli temat automatyzacji cen, ale także wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarach marketingu, e-sprzedaży i biznesie. Wskazali przy tym na wzrost zainteresowania tą tematyką, ale też poddali w wątpliwość pojawiające się na rynku próby ujednolicenia definicji sztucznej inteligencji do Chata GPT oraz podobnych narzędzi. W tej części poruszono też zagadnienia, jak zoptymalizować działania w e-commerce, wzbogacić treści oraz automatyzować rutynowe zadania, które pochłaniają cenny czas pracowników firm.  

od innowacji do konieczności

Plany na 2024 

Webinar Brandly360 to pierwsze spotkanie praktyków e-commerce w 2024 roku. Prelekcji i eksperckich treści w obszarze optymalizacji digital shelf (cyfrowej półki), automatyzacji cen oraz wartościowych rozwiązań wspieranych przez technologie planujemy więcej.  

Bądź częścią naszej społeczności i śledź nowości. 

.

Chcesz zbudować przewagę konkurencyjną na digital shelf dzięki CX?

Pobierz Ebook

Najbardziej skuteczne strategie w sprzedaży
e-commerce, które zrealizujesz z Brandly360.

ebook brandly