Czym jest strategia cenowa? Jak mądrze ustalać ceny

strategie cenowe

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, ustalenie odpowiedniej strategii cenowej ma kluczowe znaczenie dla sprzedaży i powodzenia przedsiębiorstwa. Strategia cenowa nie tylko wpływa na rentowność firmy, ale także ma duży wpływ na pozycjonowanie marki na rynku. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest strategia cenowa, jakie są jej różne aspekty oraz jak mądrze ustalać ceny w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Czym jest strategia cenowa?

Termin ten odnosi się do procesu ustalania i kontrolowania cen produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Ma ona kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy i dotyczy zarówno nowych, jak i istniejących produktów lub usług. Główne cele to osiągnięcie maksymalnych dochodów, zdobycie konkurencyjnej przewagi i zadowolenie klientów.

Strategia cenowa i jej rola w biznesie

Strategia cenowa to kompleksowy plan, który obejmuje ustalanie cen, elastyczność cenową, rabaty, promocje i inne czynniki związane z cenami. Jej główną rolą jest osiągnięcie odpowiedniego balansu pomiędzy konkurencyjnością cenową a rentownością firmy.

Co wpływa na kształtowanie cen?

Istnieje wiele czynników, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę, wybierając strategię cenową, takich jak:

 • Cel rynkowy: Czy firma dąży do zdobycia większego udziału w rynku docelowym, czy skupia się na segmentach z wyższą gotowością do płacenia.
 • Konkurencja: Analiza konkurencji pozwala na określenie, czy firma będzie konkurować ceną, czy też skoncentruje się na innych elementach oferty.
 • Wartość dla klienta: Określenie wartości, jaką firma dostarcza klientom i jak klienci odbierają tę wartość.
 • Koszty: Analiza kosztów produkcji, dystrybucji, marketingu itp., aby ustalić, czy firma może zaoferować konkurencyjne ceny.
 • Pozycjonowanie rynkowe: Określenie, w jaki sposób firma chce być postrzegana przez klientów, czy jako dostawca prestiżowych produktów, lider cenowy itp.

Chcesz mieć możliwość monitorowania konkurencji, śledzenia historii cen i jeszcze więcej?

Umów się na bezpłatną prezentację naszego narzędzia. Dzięki możliwościom, jakie daje aplikacja Brandly360 jesteś o krok przed konkurencją. Wszystkie aktualne dane masz w jednym miejscu, co ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji. Dzięki tym rozwiązaniom możesz wznieść biznes na inny poziom, a do tego zrobić to z łatwością! 

Strategia penetracji

Strategia cenowa penetracji należy do najbardziej popularnych. Polega ona na stosowaniu niskiej początkowej ceny dla produktu lub usługi na etapie wprowadzania na rynek. Celem jest przyciągnięcie klientów, zbudowanie bazy klientów i zdobycie znaczącej części rynku. Niska cena ma zachęcać klientów do wyboru oferowanego produktu lub usługi zamiast konkurencyjnych rozwiązań. W miarę zdobywania większego udziału rynkowego i zwiększania rozpoznawalności marki, cena może być stopniowo podnoszona.

Oferowanie konkurencyjnych cen przyciąga nowych klientów, buduje lojalność i zwiększa udziały, szczególnie we wchodzeniu na rynek. Strategia ta ma też swoje wady, takie jak niska marża zysku i możliwość wojen cenowych. Jest skutecznym narzędziem w budowaniu marki. Warto rozważyć zastosowanie strategii cenowej penetracji, szczególnie w przypadku wprowadzania nowego produktu na konkurencyjnym rynku lub gdy zależy nam na zwiększeniu rozpoznawalności marki.

Strategia równoważenia

Strategia równoważenia polega na ustaleniu cen asortymentu na poziomie zbliżonym do produktów konkurencji. Firma dąży do utrzymania równowagi między konkurencyjnością cenową a jakością swoich produktów lub usług. Cena nie jest ani zbyt wysoka, ani zbyt niska, lecz stanowi kompromis między konkurencją a wartością oferowaną klientom. Firma stara się dostarczać produktów lub usług o odpowiedniej jakości, które są warte swojej ceny, jednocześnie konkurując z innymi podmiotami na rynku.

Oferowanie konkurencyjnych cen przy jednoczesnym utrzymaniu wartości dodanej pozwala firmie budować pozytywny wizerunek marki. Mimo pewnych wad, takich jak brak wyraźnej unikalności, strategia cenowa równoważenia może być skutecznym narzędziem w przypadku firm działających na konkurencyjnym rynku, gdy produkty lub usługi mają podobną jakość, a klienci oczekują dodatkowych korzyści oprócz samej ceny.

Strategia różnicowania cen

Strategia cenowa różnicowania cen polega na ustaleniu różnych cen dla różnych segmentów rynku, uwzględniając wartość, jaką klienci przypisują oferowanym produktom lub usługom. Dzięki tej strategii firma dostosowuje ceny do potrzeb i preferencji różnych grup klientów, co pozwala na bardziej precyzyjne zaspokajanie ich wymagań. Ceny mogą być różne ze względu na poziom jakości, wyjątkowe cechy produktu, lokalizację czy preferencje zakupowe klientów.

Odpowiednie dostosowanie cen do preferencji i potrzeb różnych grup klientów może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty firmy, maksymalizacji zysków oraz budowania unikalnego wizerunku marki. Jednak wymaga to dokładnego zrozumienia segmentów rynku i zarządzania cenami w sposób kompleksowy. Dopasowanie cen produktów i usług do grupy docelowej, przy jednoczesnym osiąganiu celów biznesowych jest zadaniem wymagającym. Dlatego tak przydatne są programy podobne do Brandly360, które pozwalają na monitorowanie sytuacji, zbieranie danych i reakcję.  

Strategia skimmingu / Strategia zbierania śmietanki

Strategia cenowa zbierania śmietanki polega na wprowadzeniu produktu na rynek po wysokiej cenie, aby wykorzystać wczesny etap cyklu życia produktu, gdy konsument jest w stanie zapłacić więcej za ekskluzywność lub nowość. Cena jest ustalana na takim poziomie, który pozwala firmie osiągnąć maksymalne zyski od pierwszych klientów, którzy są gotowi zapłacić wyższą cenę za pierwszeństwo posiadania nowych towarów.

Jest to strategia, która pozwala firmie maksymalizować zyski na początkowym etapie (duży wzrost przychodów w stosunkowo krótkim okresie), budować wizerunek wartości oraz ograniczać konkurencję. Jednak wymaga ostrożnego zarządzania cenami i uwzględnienia reakcji rynku na dany produkt oraz konkurencji. 

Narzędzia do ustalania strategii cenowych

Narzędzia do ustalania strategii cenowych obejmują analizę kosztów, badania rynkowe, segmentację rynku, analizę konkurencji, narzędzia analityczne oraz testy rynkowe. Korzystanie z tych narzędzi pomaga w dokładnym zrozumieniu rynku, preferencji klientów i konkurencyjnej sytuacji, co umożliwia skuteczne ustalenie strategii cenowej. Warto wykorzystać kombinację tych narzędzi, aby podejść do tematu ustalania cen w sposób holistyczny i dostosować strategię do konkretnych wymagań rynku.

1. Analiza kosztów

Analiza kosztów jest kluczowym narzędziem przy ustalaniu strategii cenowych. Polega na dokładnym zrozumieniu kosztów związanych z produkcją, dystrybucją i marketingiem produktu lub usługi. Narzędzia, takie jak analiza kosztów wytworzenia, analiza kosztów marży czy analiza kosztów konkurencyjnych, pomagają zidentyfikować koszty i ustalić odpowiednią cenę.

W procesie analizy kosztów można zastosować różne metody, takie jak:

 • Koszt wytworzenia: Obliczanie kosztów materiałów, robocizny, wyposażenia itp., związanych bezpośrednio z produkcją produktu.
 • Koszt marży: Dodanie odpowiedniej marży do kosztów produkcji, aby osiągnąć rentowność.
 • Koszt konkurencyjny: Analiza cen oferowanych przez konkurencję, aby ustalić, czy firma powinna ustawić cenę powyżej, poniżej lub na tym samym poziomie.

Aby opracować odpowiednią taktykę i wpłynąć pozytywnie na wzrost sprzedaży, po prostu musisz dokładnie znać koszta generowane w Twojej firmie, 

2. Badania rynku

Badania rynkowe są istotne przy ustalaniu strategii cenowych, ponieważ dostarczają informacji o preferencjach klientów, ich gotowości do zapłaty oraz o cenach oferowanych przez konkurencję. Badania rynkowe pozwalają zrozumieć popyt i elastyczność cenową, co jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji dotyczących cen.

Metody zbierania danych o rynku i konkurencji obejmują:

 • Ankiety i wywiady z klientami: Pozyskiwanie bezpośrednich informacji od klientów na temat ich preferencji, gotowości do zapłaty i oczekiwań.
 • Analiza konkurencji: Śledzenie działań konkurencji, takich jak ceny, promocje i strategie cenowe.
 • Analiza trendów rynkowych: Monitorowanie zmian w preferencjach klientów, zachowaniach zakupowych i innych czynnikach wpływających na rynek.

3. Wykorzystanie narzędzi analitycznych do zrozumienia popytu i elastyczności cenowej

Narzędzia analityczne, takie jak modele cenowe i prognozowanie popytu, mogą być wykorzystane do przewidywania wpływu różnych strategii cenowych na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Dzięki narzędziom analitycznym można symulować różne scenariusze cenowe i ocenić ich skuteczność.

4. Segmentacja rynku

Segmentacja rynku pomaga w zrozumieniu różnic między grupami klientów i dostosowaniu strategii cenowej do konkretnych segmentów. Narzędzia do segmentacji rynku pozwalają na identyfikację preferencji, potrzeb i wartości poszczególnych segmentów rynku.

Różne sposoby segmentacji rynku obejmują:

 • Demograficzna: Podział na grupy wiekowe, płeć, dochód, wykształcenie itp.
 • Geograficzna: Podział na regiony, miasta, kraje itp.
 • Psychograficzna: Podział na grupy o określonych stylach życia, wartościach i preferencjach.
 • Behawioralna: Podział na grupy na podstawie zachowań zakupowych, takich jak częstotliwość zakupów, preferowane marki itp.

5. Analiza konkurencji

Analiza konkurencji pozwala na zrozumienie strategii cenowych stosowanych przez konkurencję oraz ocenę własnej pozycji cenowej na rynku. Narzędzia do analizy konkurencji, takie jak Brandly360 umożliwiają porównanie cen, oferty i wartości dodanej oferowanej przez konkurentów, co pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących cen.

6. Testy rynkowe

Testy rynkowe pozwalają na eksperymentowanie z różnymi strategiami cenowymi i ocenę ich efektywności przed pełnym wdrożeniem. Mogą obejmować testowanie różnych poziomów cen, ofert promocyjnych lub pakietów produktowych w celu zidentyfikowania optymalnej strategii cenowej.

Strategia zbierania śmietanki (price skimming):

Strategia zbierania śmietanki polega na wprowadzeniu nowego produktu na rynek z wysoką ceną, a następnie stopniowym obniżaniu ceny, w miarę jak produkt staje się bardziej powszechny. Jest to często stosowana strategia w branżach, gdzie innowacyjność i unikalność produktu pozwalają na ustalenie wyższych cen.

Przykłady branż, w których strategia ta jest skuteczna

Strategia zbierania śmietanki jest często stosowana w branżach takich jak elektronika konsumencka, telekomunikacja i nowe technologie, gdzie innowacyjne produkty zyskują dużą popularność, a przez to łatwiej jest oszacować ich cenę.

Zalety strategii zbierania śmietanki:

 • Możliwość osiągnięcia wysokich marż na początku wprowadzenia produktu na rynek.
 • Możliwość wykorzystania gotowości klientów do zapłaty wyższej ceny za innowacyjne produkty.

Wady strategii zbierania śmietanki:

 • Ryzyko utraty klientów na rzecz konkurencji, gdy cena produktu zostanie obniżona.
 • Możliwość ograniczenia penetracji rynku ze względu na wysoką cenę.

Wdrożenie strategii zbierania śmietanki wymaga odpowiedniego planowania, analizy konkurencji i elastyczności cenowej. Warto również uwzględnić reakcje klientów i monitorować trendy rynkowe.

Pozycjonowanie cenowe:

Pozycjonowanie cenowe odnosi się do wyboru strategii cenowej, która ma na celu umiejscowienie marki i produktów w umyśle klientów w odniesieniu do cen konkurencji. Pozycjonowanie cenowe ma kluczowe znaczenie dla budowania wizerunku marki i osiągnięcia konkurencyjnej przewagi.

Strategie pozycjonowania cenowego:

 • Liderstwo cenowe: Koncentracja na oferowaniu najniższych cen na rynku w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej.
 • Jakość wartości za cenę: Koncentracja na oferowaniu wysokiej jakości produktów po przystępnych cenach.
 • Unikalna wartość dodana: Skoncentrowanie się na dostarczaniu dodatkowej wartości wraz z produktem, co umożliwia ustalenie wyższych cen.

Przykłady firm z sukcesem wykorzystujących strategie pozycjonowania cenowego

Przykłady firm, które skutecznie wykorzystują strategie pozycjonowania cenowego, to:

 • IKEA, która oferuje meble o przystępnych cenach, zachowując przy tym wysoką jakość.
 • Ryanair, która koncentruje się na liderstwie cenowym w branży lotniczej.
 • Apple skupia się na dostarczaniu produktów o wysokiej jakości i unikalnej wartości dodanej.

Strategia cenowa jest kluczowym elementem każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrana strategia cenowa może wpływać na pozycjonowanie firmy na rynku, rentowność i zadowolenie klientów. Analiza kosztów, badania rynku, segmentacja rynku, strategia zbierania śmietanki oraz pozycjonowanie cenowe są ważnymi narzędziami w ustalaniu optymalnych cen i osiąganiu sukcesu biznesowego. Przy wyborze strategii cenowej ważne jest również uwzględnienie specyfiki branży, preferencji klientów i działań konkurencji. W branży e-commerce warto mieć przemyślaną strategię cenową, ale te plany powinny mieć charakter dynamiczny. Warto opracować podejście, które będzie można płynnie dostosowywać do zmieniających się potrzeb i realiów. 

Warto regularnie monitorować rynek i dostosowywać strategię cenową, aby sprostać zmieniającym się warunkom rynkowym i zapewnić trwały sukces.

.

Prześlij swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

Chcesz zbudować przewagę konkurencyjną na digital shelf dzięki CX?

Pobierz Ebook

Najbardziej skuteczne strategie w sprzedaży
e-commerce, które zrealizujesz z Brandly360.

ebook brandly