Co wpływa na cenę produktu?

Co wpływa na cenę produktu?

Cena, którą płacimy za produkty, jest wypadkową wielu różnych czynników. Nigdy nie jest przypadkowa i nie zależy tylko od wskaźników ekonomicznych (podaż i popyt) czy finansowych (wartość waluty), ale również od sytuacji na świecie. Poznajmy je wszystkie!

Cena – niezmiennie najważniejsza w handlu

Choć handel ulega ciągłym przeobrażeniom, to cena niezmiennie stanowi jeden z ważniejszych parametrów. To od niej w ogromnej mierze zależy, czy zdecydujemy się na zakup interesującego nas produktu. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje e-commerce, lecz i tu – tak samo jak w sprzedaży tradycyjnej – potrzeba mieć dobrze nakreśloną i sumiennie realizowaną strategię cenową, by dotrzeć do jak największej liczby klientów i zyskać finansowe korzyści. Aby było to możliwe, warto wiedzieć, co może wpływać na cenę produktu i jakie zarządzanie cenami będzie odpowiednie.

Popyt i podaż – niezmienne prawo ekonomii

Prawo popytu i podaży to w świecie ekonomii świętość. Zasada jest prosta – jeśli towary cieszą się dużym zainteresowaniem, czyli jest na nie duży popyt, to wzrasta ich cena. Rosną również w innych przypadkach, zwłaszcza jak nastąpił spadek ogólnej podaży lub kończą się zapasy towaru. Deficyt powoduje, że na rynku jest mniej produktów, stają się one więc niejako towarem luksusowym, za jaki trzeba więcej zapłacić. W odmiennym scenariuszu, gdy zmniejsza się popyt, a rośnie sprzedaż, ceny spadają.

Inne czynniki ekonomiczne i finansowe – o jakich warto wspomnieć?

  • Chociaż sprzedając swoje towary w Polsce, rozliczasz się złotówkowo, to w dużej mierze jest ona zależna od wartości dolara. Towary generalnie wyceniane są właśnie w tej walucie. To dlatego, gdy jego wartość rośnie lub spada, oddziałuje to także na cenę towarów w złotówkach.
  • Innym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę produktu jest sytuacja gospodarcza kraju. Wynika to głównie z tego powodu, że dobrobyt w dużej mierze określa, jakie są możliwości nabywcze jego populacji.
  • Powinniśmy też wspomnieć o mniej znanym, lecz tak samo istotnym, jak wcześniej wspomniane, czynniku – kosztach przechowywania i transportu towarów. Niektóre z nich wymagają dłuższego składowania i transportu na znaczne odległości, co wpływa na wyższą cenę.

Chcesz mieć możliwość monitorowania konkurencji, śledzenia historii cen i jeszcze więcej?

Umów się na bezpłatną prezentację naszego narzędzia. Dzięki możliwościom, jakie daje aplikacja Brandly360 jesteś o krok przed konkurencją. Wszystkie aktualne dane masz w jednym miejscu, co ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji. Dzięki tym rozwiązaniom możesz wznieść biznes na inny poziom, a do tego zrobić to z łatwością! 

Polityka jest wszędzie

Cena produktu zależna jest od niezmiennych praw ekonomicznych, ale nie tylko, bo mogą wpływać na nią też czynniki społeczno-polityczne. Ma to szczególnie znaczenie w krajach, gdzie panuje duża polityczna niepewność. Przykładem ropa naftowa dostarczana przez kraje Bliskiego Wschodu. Choć to bardzo odległy rejon, to skutki zawirowań (zwłaszcza jak USA nakłada sankcje na bliskowschodnie kraje) są odczuwalne globalnie, a więc i w naszej części świata.

Niepewne warunki pogodowe

Na cenę produktu wpływa też pogoda, co ma znaczenie szczególnie w sektorze rolnym, podatnym na zmienne warunki. Jeśli aura dopisuje, przekłada się to na bogate zbiory. W innym przypadku, gdy pojawiają się kataklizmy (niszczycielskie wiatry, powodzie, susze), występują dotkliwe braki w podaży towaru na rynku, co wpływa oczywiście na ich wyższą cenę.

Jak widać, tych czynników jest cała masa. Strategia cenowa musi być więc przemyślana od początku do końca, z uwzględnieniem wielu różnych kwestii.


Pobierz Ebook

Najbardziej skuteczne strategie w sprzedaży
e-commerce, które zrealizujesz z Brandly360.

ebook brandly