Dyrektywa OMNIBUS – dla lepszej ochrony konsumenta

dyrektywa omnibus

Już 28 maja wchodzą w życie przepisy nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nakładające na sprzedawców nowe istotne obowiązki związane m.in. z informacjami przekazywanymi klientom przed zawarciem umowy zakupu. Celem jest ochrona praw konsumenta poprzez zwiększenie przejrzystości oferty, a zarazem umożliwienie dokonania świadomego zakupu.  Dodatkowo dyrektywa ma doprowadzić do lepszego egzekwowania praw konsumentów.

Wprowadzane przepisy mają szczególne znaczenie dla sprzedaży eCommerce, ponieważ dotyczą m.in. opinii o produktach w sklepie internetowym, pozycji ofert w wynikach wyszukiwania oraz historii cen produktu. W praktyce będą miały więc wpływ na wiele działań marketingowych, reklamowych, promocyjnych i sprzedażowych oraz polityką cenową.

Koniec z podnoszeniem cen przed wyprzedażą! 

Jedna z najbardziej istotnych zmian dotyczy ograniczenia nieuczciwych wyprzedaży i promocji. Sprzedający, który informuje o obniżce ceny, zobowiązany jest podać w ofercie najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w ciągu minimum 30 ostatnich dni. Jeśli produkt sprzedawany był krócej, to powinna zostać podana najniższa cena, w jakiej wystawiony był produkt od momentu wprowadzenia do sprzedaży. Co ważne, taka informacja musi być zawarta zarówno bezpośrednio przy produkcie, w sklepie stacjonarnym, czy internetowym, ale również w reklamach produktów lub usług prezentujących ceny.

Ceny ustalane indywidualnie? 

W wielu sklepach internetowych wykorzystywane są obecnie algorytmy dostosowujące ceny do indywidualnego użytkownika lub grupy konsumentów. Oczywiście, w zależności od zastosowanych kryteriów, może to być zarówno obniżka ceny, jak i jej podwyższenie. W świetle nowych przepisów, klient w takim przypadku musi otrzymać informację, że proponowana mu cena została dla niego ustalona automatycznie zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

Dlaczego proponowany jest akurat ten produkt? 

Kolejnym ważnym wymogiem jest konieczność zawarcia jasnej informacji o zasadniczych parametrach, które zdecydowały o pozycjonowaniu ofert. Dotyczy to m.in. pozycji, jaką zajmuje dana oferta w wynikach wyszukiwania: na podstawie jakich wskaźników oceniana jest w sklepie jakość produktów, jaka jest pozycja sprzedawcy w rankingu, na ile atrakcyjna jest wizualna strona oferty, poziom obsługi klienta itp. Rezultatem ma być maksymalna świadomość klienta dlaczego ten a nie inny produkt jest mu proponowany. W przypadku platform sprzedażowych, istotny jest również wpływ sprzedawców internetowych na wyniki wyszukiwania, zwłaszcza jeśli są one efektem zapłaty wynagrodzenia.

Chcesz mieć możliwość monitorowania konkurencji, śledzenia historii cen i jeszcze więcej?

Umów się na bezpłatną prezentację naszego narzędzia. Analiza cen jest strategicznym priorytetem. Zasługujesz na lepsze dane.

Opinie tylko od użytkowników! 

Ta regulacja ma na celu ukrócenie praktyk pisania opinii na zamówienie sprzedawcy. Od tej pory opinie o produkcie, jakie pojawią się na stronie sklepu, mogą być napisane jedynie przez osoby, które nabyły dany produkt. W tym przypadku, Dyrektywa Omnibus nakłada na sklep obowiązek weryfikacji opinii klientów i przedstawienia działań jakie w tym celu podjął. Opinie o produktach na stronie sklepu, których autorami nie są ich nabywcy, oraz inne nieprawdziwe komentarze i rekomendacje będą traktowane jako wprowadzanie klienta w błąd. 

Informacja o sprzedawcy na platformie sprzedaży

Ten zapis ma szczególne znaczenie dla platform sprzedażowych. Dyrektywa Omnibus zobowiązuje dostawcę platformy do udzielenia informacji o tym, czy sprzedawca jest przedsiębiorcą oraz przedstawienia jasnego podziału odpowiedzialności, jaka spoczywa na sprzedawcy oraz dostawcy platformy. Te regulacje mają umożliwić konsumentowi zrozumienie wynikających z transakcji obowiązków poszczególnych stron, m.in. precyzyjną informację o przebiegu procesu reklamacyjnego. 

Jak przygotować się do implementacji przepisów?

Zmiany wynikające z Dyrektywy Omnibus stawiają przed sklepami internetowymi, platformami oraz sprzedawcami online wyzwania, związane m.in. z dostosowaniem regulaminów i organizacją zasad i narzędzi do dokumentowania historii i zasad ustalania cen oraz weryfikacji opinii. Naruszenia przepisów nowej dyrektywy mogą bowiem skutkować dotkliwymi karami finansowymi, łącznie z zarzutem nieuczciwych praktyk rynkowych, zagrożonych karą pieniężną do 10% obrotów. Warto więc skorzystać z rozwiązań, które zbierają i dostarczają w odpowiedniej formie wymagane dane. Brandly360 oferuje usługę zbierania istotnych danych. Może to pomóc sprzedawcom online w dwojaki sposób, po pierwsze dostarczając informacji do wykorzystania przy ustalaniu cen, weryfikacji komentarzy, czy pozycjonowania ofert, ale także jako usługę zbierania danych o cenach przez podmiot zewnętrzny celem zabezpieczenia się w razie wątpliwości co do prawidłowego stosowania wymogów Dyrektywy Omnibus.