Polityka cenowa

Home . Polityka cenowa

Polityka cenowa to inaczej ustalony przez firmę zbiór zasad które będą stosowane przy ustalaniu cen produktów. Nie należy jej mylić ze strategią cenową, ponieważ polityka cenowa to zbiór wytycznych które są wykorzystywane przy tworzeniu strategii cenowych.

W literaturze pojawia się wiele rodzajów polityk cenowych np.: wysokich/niskich cen, zorientowanej na koszty, zorientowanej na konkurencję itp.. Są to jednak pewne relikty które nie mają zastosowania w ecommerce i nie będziemy opisywać ich w tym tekście.

Przy ustalaniu polityki cenowej powinniśmy posiadać następująca wiedzę:

 • Kim są klienci którzy będą kupować nasze produkty, jak można do nich dotrzeć, jaka jest ich świadomość cenowa
 • Jakie strategie cenowe stosuje konkurencja
 • Jak konkurencja promuje swoje produkty
 • Jak kształtuje się popyt na produkty (szczególnie w czasie)
 • Jakie są nasze cele sprzedażowe?
 • Cykl życia produktów

Oczywiście jeśli sprzedajemy różnorodne produkty odpowiedzi na powyższe pytania mogą się różnić w zależności od grupy produktowej.

Co więc powinna zawierać polityka cenowa?

 • Podział produktów na grupy dla których będą testowane a później przypisywane konkretne strategie cenowe
 • Wytyczne do ustalania cen w przypadku uruchamiania różnych promocji
 • Wyznaczenie produktów kluczowych (generujących najwyższy zysk)
 • Zasady i częstotliwość analizy cen + stosowane metody
 • Miejsca prezentacji/promocji produktów

Należy pamiętać, że polityka cenowa w ecommerce jest zawsze ściśle powiązana z działaniami marketingowymi własnymi i konkurencji.